1 2

DU LỊCH ĐÀ NẴNG | DU LỊCH BÀ NÀ | DU LỊCH CÙ LAO CHÀM | DU LỊCH HỘI AN | DU LỊCH HUẾ

SKN Núi Thần Tài

GIÁ: 400.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/suoi-khoang-nong-nui-than-tai.html
Mã tour
 SKNTT-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
400.000 (Ko ăn trưa)
500.000 (ăn trưa Buffet)

 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
ĐN - SKN Thần tài 

Sơn Trà - Lăng Cô

GIÁ: 750.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/son-tra-lang-co.html
Mã tour
 STLC-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
750.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
Sơn Trà - Lăng Cô


Cù lao Chàm-Hội An

GIÁ: 690.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/cu-lao-cham-hoi-an.html
Mã tour
 CLCHA-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
690.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
Cù Lao Chàm - Hội AnMỹ Sơn

GIÁ : 750.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/my-son.html
Mã tour
 MS-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
750.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
ĐN - Mỹ Sơn


Bà Nà

GIÁ: 710.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/ba-na.html
Mã tour
 BN-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
710.000 (Ko ăn trưa)
860.000 (ăn trưa Buffet)


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
ĐN - BÀ NÀ


Cù Lao Chàm

GIÁ: 450.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/cu-lao-cham.html
Mã tour
 CLC-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
450.000 (đón trả Hội An)
500.000 (đón trả Đà Nẵng)


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
ĐN - CÙ LAO CHÀMNgũ Hành Sơn-Hội An

GIÁ: 450.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/ngu-hanh-son-hoi-an.html


Mã tour
 NHSHN-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
450.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
Ngũ Hành Sơn - Hội An

Sơn Trà -NHS -Hội An

GIÁ: 550.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/son-tra-nhs-hoi-an.html
Mã tour
 STNHSHA-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
550.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
Sơn Trà - NHS - Hội An


City tour Đà Nẵng

GIÁ: 700.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/city-tour-nang.html
Mã tour
 CTĐN-CDV01
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
700.000 


 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
Sơn Trà - NHS - Cổ viện Chàm 

Cố đô Huế

GIÁ: 750.000 Đ
http://www.dulichdanang.net.vn/2016/08/co-o-hue.html
Mã tour
 SKNTT
ĐẶT DỊCH VỤ
Giá
750.000 

 
Thời gian
1 ngày
Hình thức
ghép đoàn
Phương tiện
ô tô 
Lịch trình
ĐN - HUẾ

TOUR GHÉP KHỞI HÀNH HẰNG TUẦN TẠI ĐÀ NẴNG | THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG | HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG

Copyright@chuduviet

Home | Tour hằng ngày | Tour hằng tuần | Tour giảm giá sốc | Cẩm nang du lịch |